➸ Muhafız Free ➮ Author Selman Kayabaşı – Sunkgirls.info

➸ Muhafız Free ➮ Author Selman Kayabaşı – Sunkgirls.info Reading Muhaf Z Author Selman Kayaba Anguillais.us T Rkiye Cumhuriyeti Nden Rumeli Ve Mezopotamya Birli I Ne Birinci D Nya Sava Nda Almanya N N Ma Lup Olmas I In Al An Gizli Bir Ekip J.F Kennedy Ve Adnan Menderes I Yeti Tiren Ortak AKADEM Avrupa Da Teslis E Kar Tek Tanr Inanc N Savunan Protestan Hareketini Ba Latan M Luther In Ba L Oldu U Slam Te Kilat Bilinen Tarih Tezlerini At St Edecek Bir Kurgu Selman Kayaba , Yeni Roman Yla Okurlar N N Kar S Nda ASELSAN Daki Gizli Projede G Rev Yapan Elektronik M Hendisi Semih Temiz, Sakarya Daki Bir Arazide Intihar Etmi Olarak Bulunur Bunun Bir Suikast Oldu Unu D Nen M T, Affan Alkan Suikast Zmekle G Revlendirir Affan Bey Cinayetin Izini S Rerken Turgut Zal N Bir Araya Getirdi I Ve Rumeli De Ba Ms Z Devletler Kurmakla G Revlendirdi I Gizli Bir Ekibin Varl Ndan Haberdar Olur Ak Parti Nin Ilk Cumhurba Kan Aday Vecdi G N L D Neden Ve Nas L Oldu Da Cumhurba Kanl Na Abdullah G L Aday G Sterildi Perde Arkas Nda Ya Ananlar, Ilk Kez Yaz Ld Muhsin Yaz C O Lu, Makedonya Ve Kosova Daki Gizli G Revleri Sebebiyle Mi Ld R Ld Kosova Devleti Nin Kurulmas Yla Yaz C O Lu Nun L M Aras Nda Nas L Bir Ili Ki Var Adnan Menderes, Turgut Zal, Adnan Kahveci, Zeyir Garih Ayn Ekip Taraf Ndan Yeti Tirilmi Zel Isimler Miydi Kahveci, Anavatan Partisi Nin Ba Na Ge Ece I I In Mi Ld R Ld Zeyir Garih Suikast N N Perde Arkas Nda, Hilafet In Tekrar Tesis Edilmesi Ve Rumeli Ile Asya Daki Gizli Faaliyetleri Mi Yat Yor ASELSAN Daki Intiharlar, Devletin I Indeki Gizli Bir Ekibin Yapt Projeyle Mi Ilgiliydi Kanuni Sultan S Leyman N S R Gibi Saklanan K L C KANUN, Protestanl K N Ortaya K Yla Ilgili Hangi S Rr Bar Nd R Yor K L , Bug N Hangi Te Kilat N Elinde Ve Nas L Korunuyor ABD Ve T Rkiye Yi Y Neten Ortak Bir Ekip Mi Var T Rkiye Nin B Lgedeki Etkisinin Artmas , Bu Gizli Yap N N Varl Yla M Ilgili Osmanl Devleti Ni Idare Eden Bu Gizli Yap , 1917 Den Sonra Almanya N N Ma Lup Olmas I In Hangi Gizli Al Malar Yapt Mustafa Kemal, Bu Ekip Taraf Ndan Yeti Tirilip Anadolu Ya Yeni Bir Devlet Kurmak Zere Mi G Nderildi Yazar Selman Kayaba , T Rkiye De Son Y Llarda Ya Anan Geli Melerin Perde Arkas N Ve Tarihi Kaynaklar N Ilk Kez Ortaya Koyuyor.T Rkiye Cumhuriyeti Nden Rumeli Ve Mezopotamya Birli I Ne Birinci D Nya Sava Nda Almanya N N Ma Lup Olmas I In Al An Gizli Bir Ekip J.F Kennedy Ve Adnan Menderes I Yeti Tiren Ortak AKADEM Serin 4 kitab lk kitapta da oldu u gibi bitirmeden b rakmad m lk kitapta verilenler bu kitapta biraz daha yerine oturuyor Bunun yan nda ilk iki kitaptaki d van iirleri nc kitap olan Te kilat ta azalm t fakat Muhaf z bu zlemi dindirdi Her y n yle iyi bir kitap Te kilat la k yaslanabilecek kadar iyi. Serinin tamam n okuyun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *