!!> Read ➮ Korkmayınız Mister Sherlock Holmes! ➲ Author Erol Üyepazarcı – Sunkgirls.info

!!> Read ➮ Korkmayınız Mister Sherlock Holmes! ➲ Author Erol Üyepazarcı – Sunkgirls.info T Rkiye De Polisiye Roman N Y Ll K Yk S Uzun Y Llardan Beri, Okudu Um Iki Kitap Aras Na Kesinlikle Bir Polisiye Roman Sokar M Polisiye Roman Okuyunca G Nl K Ko U Turmadan Ka Ma Olana Bulur, Kitab N Sonunda Da Ya Ne Elenir Ya Da Kahrolurum Ama Her Seferinde B Y K Bir Keyif Al R M Bence Kitap Eziyet Ekmek I In De Il, Keyif Almak I In Okunmal D R Okuyucunun Bir Kitab Okudu Unda Ondan Alaca Keyif, B T N Di Er Elerden Nemlidir Bu Durum, Yine Bana G Re, B T N Kitaplar Hatta Ciddi Denilen Bilimsel Yap Tlar I In Bile Ge Erlidir Yazarlar Okuyucunun Bu Tart Lmaz Hakk N Kabul Etmek Zorundad R Yi Bir Polisiye Roman Kadar Da Bu Okuma Keyfini Veren Yap T T R Pek Azd ROkumaya Merakl Oldu Unu S Yleyip De Polisiye Roman Okumad N Belirtenlere Hep A Ar M Rne In Hi Simenon Okumam , De Il Bir Edebiyat Tutkununu, S Radan Bir Okuru Anlamak Sizce Olas M Evet, Onun Nl Kahraman Komiser Maigret Nin U Ra T Sorunlar O U Zaman Kendisi Kadar S Radand R Ama Bu S Radan Olaylar Etraf Nda, Paris In Eski Sokaklar , Kahveleri, Kuzey Fransa N N Dinmek Bilmeyen Ya Murlar , Ya L Topra , Limanlar , Siste Uzakla An Gemileri, Ya L Orospular , Sessiz Bal K Lar , Alkolik Memurlar , Zengin Burjuva Aileleri, H Rs Z , Doktoru, Okul Ocu U, Kap C S , Of R , Zetle Frans Z Toplumunun Her S N F Ve Bireyi Kusurlar , Nitelikleri, G Nl K Ya Amlar Yla, Bazen Iirle En Bazen Baya L A Kadar D En Bir Dille Kar M Zda Canlanmaz M Bu G Zellik, Polisiye Roman Ciddi Edebiyat Say Lmaz Diye Yads Nabilir Mi Al Mam Zda S Z Konusu Etti Imiz Eserler Hakk Nda Yapt M Z Yorumlar Do Al Olarak Ki Isel Yorumlar M Zd R Ama Unu Belirtelim Ki Yorumlar M Z Zellikle Telif Polisiye Romanc Lar M Z I In Olumlu Bir Yakla Mla Yap Lm , Gedikli Bir Edebiyat Ele Tirmeninin So Uk Ve Bilgi Uzmanl Ndan Uzak Bir Bi Imde Kaleme Al Nm T R Al Mam Z N Telif Ve Eviri B T N Eserleri Kapsad Gibi Bir Iddian N Hi Bir Zaman Arkas Nda Olmayaca Z Ama Unu S Yleyebiliriz Ki Yap Labilece In En Iyisi Yap Lmaya Al Lm T R Merakl Okuyucunun Katk S Yla Eksiklerin Giderilmesi Ihtimali Her Zaman Vard R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *