Universele Wereldgeschiedenis, Deel 6: De grote culturen

Universele Wereldgeschiedenis, Deel 6: De grote culturen UNIVERSELE WERELDGESCHIEDENIS Ontmoeting van het verleden, verklaring van het hedenDe unieke opzet van deze nieuwe Universele Wereldgeschiedenis is het volmaakt doen samengaan van culturele en politieke geschiedenis, waardoor tekst en illustratie meer diepgang verkrijgen Zo kan men met recht spreken van een cultuurhistorische presentatie die uw kennis en inzicht zal verrijkenDe fascinerende tekst en de honderden prachtige illustraties in kleuren en zwart wit van de Universele Wereldgeschiedenis kregen vorm door een jarenlang intensief samenwerken van eminente wetenschapsmensen uit heel de wereld Ieder van hen met een diepgaande kennis omtrent de feiten en de problematiek van zijn eigen terrein Goethe s uitspraak, dat elke generatie de geschiedenis opnieuw dient te schrijven, is voor de redactie en de internationale uitgevers van de Universele Wereldgeschiedenis bewust een uitdaging geweest Men weet eigenlijk vaak zo weinig over de achtergronden van vele gebeurtenissen en over de tijden waarin de mensen die voor ons leefden, werkten en stierven Het boeiende van geschiedenis wordt men er op de juiste wijze mee geconfronteerd, dan is het lezen, kijken en herbeleven een bijzonder fascinerende bezigheid Verhalen over oorlogen, revoluties en andere moordpartijen, hoe ingrijpen en beslissend deze ook zijn geweest, zijn allerminst het enige dat valt op te tekenen over een voorbije tijdDe loop der gebeurtenissen in onze wereld, zoals die hier in de Universele Wereldgeschiedenis wordt beschreven, is daarom niet meer een verhandeling over vorsten en hun oorlogen of hun mariages de raison Het is de historie van de mens in een ontwikkelingsgang van vele eeuwen, in haar totale samenhang van cultuur en politiek, dus tevens cultuurhistorisch Mensen van nu schrijven over mensen van toenDe mens van nu leeft in een steeds sneller veranderende maatschappij Hij leeft bewuster, actiever, wil m r weten, wil d lnemen aan het zich wijzigende cultuurpatroon, wil ook meer weten over het hoe en het waarom De Universele Wereldgeschiedenis biedt hem de verklaring van het heden en de ontmoeting met het verleden volgens een nieuw conceptDeelDe grote culturen buiten Europa De renaissance in EuropaOnder redactie van Golo Mann en August NitschkeDe auteurs Hermann Trimborn Dr rer pol Hoogleraar Volkenkunde, Universiteit Bonn , AK Majumdar Joint Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay , Hans H Frankel Hoogleraar Chinese Letterkunde, Yale University , Frederick W Mote Hoogleraar Chinese Geschiedenis, Princeton University , Walther Heissig Dr phil Hoogleraar Mongoolse Filologie en Geschiedenis, Universiteit Bonn , Friedrich Merzbacher Dr jur Dr phil Hoogleraar Rechtswetenschap en Kerkelijk recht, Universiteit Innsbruck , Eugenio Garin Hoogleraar Geschiedenis der Filosofie, Universiteit Florence , Richard Konetzke Dr phil Hoogleraar Iberische en Latijnsamerikaanse Geschiedenis, Universiteit Keulen Eindredactie Nederlandse vertaling deelProf Dr W Ph Coolhaas, Prof Dr J C Heesterman, Prof Dr F W N Hugenholtz, Prof Dr A F P Hulsew , Dr L F Janssen, Dr A H Nauta, Prof Dr E H Waterbolk, Dr R A M van ZantwijkBureauredactie Johan HA JansenINHOUD Golo Mann August Nitschke Inleiding Vertaling Dr LF Janssen Hermann Trimborn Precolumbiaans Amerika Vertaling H Jansen Ebing Eindredactie Dr RAM van Zantwijk AK Majumdar Indi in de middeleeuwen Van het midden van de zesde eeuw tot het einde van de mughal tijd Bewerking Drs DHA Kolff Eindredactie Prof Dr JC Heesterman Hans H Frankel China in de vroege middeleeuwen Vertaling M Gumbert Hepp Eindredactie Prof Dr AFP Hulsew Frederick W Mote China van de Soeng tot de Tj ing dynastie Vertaling M Gumbert Hepp Eindredactie Prof Dr AFP Hulsew Walther Heissig Het Mongoolse wereldrijk Vertaling D Ouwendijk Eindredactie Dr AH Nauta Friedrich Merzbacher Europa in de vijftiende eeuw Vertaling D Ouwendijk Eindredactie Prof Dr FWN Hugenholtz Eugenio Garin De cultuur van de renaissance Vertaling D Ouwendijk Eindredactie Prof Dr EH Waterbolk Richard Konetzke De ontdekking van de overzeese wereld Vertaling Drs PJ Drooglever Eindredactie Prof Dr WPh Coolhaas Dit deel bevatfoto s in zwart wit,reproducties in kleur,facsimile s,kaarten en grafieken Nederlandse editie Heideland Orbis NV Hasselt ISBN cpl dlwettelijk depotnr deelD voor Nederland Scheltens Giltay NV Den HaagISBNX compl dlOorspronkelijke titel Propyl en Weltgeschichte by Verlag Ullstein GmbH Frankfurt aM BerlinKaarten in de tekst E Armgardt en K Willke alle afbeeldingen in dit deelby Verlag Ullstein GmbH Frankfurt aM Berlin


1 thoughts on “Universele Wereldgeschiedenis, Deel 6: De grote culturen buiten Europa – De renaissance in Europa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *