[ PDF ] ✑ Sivil İtaatsizlik - Yürümek Author Henry David Thoreau – Sunkgirls.info

[ PDF ] ✑ Sivil İtaatsizlik - Yürümek Author Henry David Thoreau – Sunkgirls.info I don t always agree with Thoreau s arguments, and his supporting evidence is sometimes antiquated, even bigoted above all, Thoreau s disdain for the working class appalls me especially since that disdain was partly bankrolled by his family and by Emerson Nonetheless, Thoreau s eloquence is breathtaking, and his naturalism always appeals to me On Walking may be my favorite Thoreau work it could be considered a centennial prelude to Into the Wild Thefamous Civil Disobedience sho I don t always agree with Thoreau s arguments, and his supporting evidence is sometimes antiquated, even bigoted above all, Thoreau s disdain for the working class appalls me especially since that disdain was partly bankrolled by his family and by Emerson Nonetheless, Thoreau s eloquence is breathtaking, and his naturalism always appeals to me On Walking may be my favorite Thoreau work it could be considered a centennial prelude to Into the Wild Thefamous Civil Disobedience should be required reading for all free citizens of any country Again, I don t always agree with Thoreau, and I don t respect him as a quasi revolutionary again, it s easy to buck the system when your moneyed friends and family are there to bail you out , but the beauty and historic influence of Civil Disobedience makes the essay worthwhile, if not requisite Ben, nce insan olmam z gerekti ini, daha sonra ba ka s fatlar edinmemiz gerekti imiz d n yorum. Bin defa okusam dahi her seferinde ayr g zle bakt m ayr tat ald m metin.T pk ayn patikada defalarca y r y p ilk kez farkedilenler gibi. benzetme yaparak anlatmaya al rsam e er, muhammed ali nin vietnama gitmesini reddetmesi gibi bir kitap salt bir makale okuyaca m d nm t m ama bireysellik ok nplanda geldi bana puan k rmam n sebeplerinden biri bu onun haricinde, fikir olarak savunulacak k s mlar a rl kta adaletsiz cezalar da tan bir y netimde, adaleti savunan birinin yeri de hapistir , oyunuzu verin ancak, onu s rf ka t par as olarak g rmeyin, t m n fusunuzu kullanarak oy verin gibi s ylemleriyle g ncel t benzetme yaparak anlatmaya al rsam e er, muhammed ali nin vietnama gitmesini reddetmesi gibi bir kitap salt bir makale okuyaca m d nm t m ama bireysellik ok nplanda geldi bana puan k rmam n sebeplerinden biri bu onun haricinde, fikir olarak savunulacak k s mlar a rl kta adaletsiz cezalar da tan bir y netimde, adaleti savunan birinin yeri de hapistir , oyunuzu verin ancak, onu s rf ka t par as olarak g rmeyin, t m n fusunuzu kullanarak oy verin gibi s ylemleriyle g ncel t rkiye nin durumuna g ndermeler yapt n g rebileceksiniz veya yle d neneceksiniz ba ta s yledi imi yineleyecek olursam, kitap zetle adaletsiz vergi sistemine kar k yla, toplumdaki bireylerin birbiriyle kopuk ba yla ilgili bolca g ndermenin i erildi i, ancak amerikan n klasikle erek y celtildi i bir kitapt r diyebilirim Thoreau resmen ideal hayat tarif ediyor, niye vergi veriyorum diyor, hepimizin iyili i i in bir eyler yapabilen bir devlet olamaz m diyor En nemlisi bir ki i bile olsa kar kmal haks zl a, adaletsizli e diyor ama a kal nca, hapse d nce ne hale geliriz bilmiyor Biliyor ger i, o da d m hapse u ra m bir ton kurallarla falan ama tabi bu kendisini bir de g n m z T rkiyesi nde denemek isteriz Bakal m burada da o kadar dedi im dedik bildi im bildik kalabilecek mi Bence Do a kendimizi uursuzca ona teslim etti imiz takdirde bize do ru y n g sterecek belli belirsiz bir manyetizmaya sahiptir. Devlete kar bak a n z n ekillenmesi i in okuyabilirsiniz. When an essay that was writtenthan a hundred and fifty years ago resonates directly with you today, this is a good sign of a great read and a great substance.Thoreau has famously argued against the harms imposed by the very presence of a government and by the tyrannies of a majority rule Both exclude and oppress He also argues against war and slavery and wants to have no part in condoning, endorsing, or enabling them with his participation or his tax money He doesn t want his tax to buy When an essay that was writtenthan a hundred and fifty years ago resonates directly with you today, this is a good sign of a great read and a great substance.Thoreau has famously argued against the harms imposed by the very presence of a government and by the tyrannies of a majority rule Both exclude and oppress He also argues against war and slavery and wants to have no part in condoning, endorsing, or enabling them with his participation or his tax money He doesn t want his tax to buy a man or a musket to kill a man Yet today, we allow our tax money to go to elitist governments that hardly represent the will or consciousness of the people and that take part in unjust wars and in the subjugation of other peoples and nations We should reread Thoreau many time.Obviously, governments have learnedfrom him than did their oppressed subjects Thoreau went to jail for a night for not paying taxes and objecting to the government behavior Today, the governments in the West are capable of and are effectively prosecuting any descent and any opposing voices Read We are Anonymous to see the fate of the modern day dissidents.It is good though to know that the cyclical history allows us to learn the lessons from the past rather than have to discover the world a new every time All it takes is to know some history, and for this particular lesson, read this good old essay .ikonun y k lan umutlar ndan birine daha eref verdiniz efendiler kitap k t m NO.AMA ben bekliyorum ki b yle a z ma ede ede anlatacak sivil itaatsizli i NO kitab n y r y k sm umrumda m diye sor, cevap NO.ciddiyete ba lan p spoilerla zetleyece im.1 sivil itaatsizlik1.1 zahir k lelik1.2 arkaplan bireyselcilik1.3 mevzu vergi vermek istemiyorumBen d nyaya birileri beni bir eylere zorlas n diye gelmedim Kendi slubumla nefes almak istiyorum 2 y r y 2.1 zahir do a ve.ikonun y k lan umutlar ndan birine daha eref verdiniz efendiler kitap k t m NO.AMA ben bekliyorum ki b yle a z ma ede ede anlatacak sivil itaatsizli i NO kitab n y r y k sm umrumda m diye sor, cevap NO.ciddiyete ba lan p spoilerla zetleyece im.1 sivil itaatsizlik1.1 zahir k lelik1.2 arkaplan bireyselcilik1.3 mevzu vergi vermek istemiyorumBen d nyaya birileri beni bir eylere zorlas n diye gelmedim Kendi slubumla nefes almak istiyorum 2 y r y 2.1 zahir do a ve yabani hayat 2.2 arkaplan aylak aylak dolanmak2.3.mevzu amerika d nyadaki en iyi topraklard rblis de il miydi insan o luna Oha diyen adam n s k nt s gayet net ve harika bir makale gibi ba larken bir anda deme vermeye ba l yor milletvekili gibi nap yon kanka size No dedim, kitap k t de il b yle dedi ime bakmay n z alt n izilmemi bir c mlenin oldu u sayfa yok neredeyse ok g zel te bihler, harika aforizmams lar, laf akmalar, u an ger ekle mi olan gelecekten haber vermeler, falanlar ve fi manlar var lakin, e er kitaplar 3 alt ba l klardaki temalarda ba lamasayd m kemmel olurdu efso olurdu sen koskoca henry niye yapt n bunu sonu herif de kitab da tam bir amerikan ukalal ile bezeli.esenlikleiko En Iyi Devlet, Y Netmeyen Devlettir Walden In Yazar , Nl Amerikan D N R Henry David Thoreau Nun En Nemli Bu Iki Denemesini Okurken Modern Devlet Anlay N N Ve Onun Yaratt Ya Am Bi Iminin Arp C Bir Bi Imde G Zler N Ne Serildi Ine Tan Kl K Edeceksiniz Bu Denemeler, Do Adan Kopar Lan Insan N, Kapitalizmin Ve Devletin Elinde Nas L Ekillendi Ini G Rmek I In De Mutlaka Okunmal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *